Freelance activiteit: Dé Zelfstandige

Hoe gaan we te werk bij u als opdrachtgever?

Veel hypotheekadviseurs schrikken of zijn terughoudend zodra ze een ondernemer als gesprekspartner hebben.
Bij 3 Ster Advies is dit anders, bovendien is, Gert Westerhof zelf ook ondernemer en weet hij als geen ander: ondernemers zijn ook maar mensen…!

Allereerst kijkt hij samen met úw klant naar zijn mogelijkheden. Dit gebeurt hoofdzakelijk aan de hand van de beschikbare gegevens zoals jaarcijfers, belastingaangiften en belastingaanslagen. Ook zijn vermogenspositie en/of eventuele financiële verplichtingen zijn daarbij van belang. Met deze informatie kan Gert heel goed inschatten of de gewenste hypotheek haalbaar is.

Is het door úw klant gewenste pand uitsluitend bestemd voor bewoning of betreft het bijvoorbeeld een woon/winkelpand of een woning met praktijkruimte. Hoe zit het dan met de verdeling tussen privé en zakelijk?

Daarnaast bekijken we welke hypotheekvorm úw klant het meest aanspreekt en wat het beste bij úw klant past.
Hierbij wordt úw klant uitgebreid geïnformeerd over alle mogelijke hypotheekvormen en de daarbij behorende voor- en nadelen. Is het aflossen van zijn hypotheek voor hem interessant en zo ja, hoeveel en binnen welke termijn (denk bijvoorbeeld aan uw pensioenleeftijd en –inkomen, de te verwachten stakingswinst en/of verkoopopbrengst van uw BV)

Ook wordt geïnventariseerd of er wel of niet bepaalde risico’s zouden moeten worden verzekerd. Denk daarbij aan het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.Het wordt allemaal voor úw klant in kaart gebracht. Uiteraard worden de reeds eerder door úw klant afgesloten verzekeringen in dit plaatje meegenomen.

  

3 Ster Advies
Drieteenspecht 4
7827 RG Emmen

Mail directinfo@3steradvies.nl
(0591) 65 33 08
(06) 20 63 55 12
www.3steradvies.nl
www.3steradvies.wordpress.com